• Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ‘Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yapay zeka ile gerçekleşecek’

‘Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yapay zeka ile gerçekleşecek’

  • Kasım 26, 2019
  • Comments Off

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2016 yılında, eğitim, sağlık, endüstri ve abuhava benzeri 17 başlıkta, 2030 seneye civarindan gerçekleştirilmesi hedeflenen tek sıra program yürürlüğe kondu. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde ise destekleyici teknolojiler hatri sayilir büyüklükte önem taşıyor. suni zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla sürdürülebilir kalkınmanın Bir hayli konuda desteklenebileceğini belirten Door Teknoloji Kurucu Ortağı ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin suni Zeka kitabının yazarı ozan Demir, “Kalkınma ve teknoloji tarih süresince birbirini besleyen unsurlar olarak karşımıza çıktı. nihayet vakitlerde suni zeka ve kalkınma birbirini geliştiren kavramlar olduğundan sürdürülebilir planlardan ayrı düşünülemez. Eğitim, sağlık, tarım, teknoloji, insan kaynakları, pazarlama ve endüstri benzeri kalkınma programlarının kapsamına giren her alan suni zeka teknolojileri ile dahada da gelişmekte ve iş asamalarini kolaylaştırmakta” dedi.

“Birçok sektör kalkınma planlarıyla suni zekaya adapte olacak”
2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nın başka kalkınma planlarına nazaran suni zeka teknolojilerinden bahsedilen evvel tasarı olma özelliği taşıdığını belirten ozan Demir, “2024 itibari ile açıklanacak kalkınma planlarının başarısı 11. Kalkınma Planı’nın suni zeka ve robot teknolojilerinde yakaladığı başarıya bağlı olacaktır” dedi. ozan Demir Ayrı olarak “Ekonomik ve yasamsal potansiyelin planlaması, geliştirilmesi ve dağıtılması endüstri 4.0 ve dijital cemiyet 5.0 değişimlerine ahenk gösteren olarak yasama geçirilmesi ile bağlantılıdır. Bu bağlantı yakalandığında 11. Kalkınma Planı’nda bulunan ulusal teknoloji hamlesi ve nitelikli insan hedefleri, dijital çağa ahenk gösteren olarak emeline ulaşacaktır. Üretim, dağıtım, lojistik, gıda, giyim, sağlık, eğitim başta olmak üzere bütün sektörler kalkınma Tasarıları sayesinde suni zeka teknolojilerine dahada acele adapte olacak ve katma değerlerini arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Sanayide suni zeka kullanımı ahenk gösteren ücret büyümeyi tetikleyecek”
Sürdürülebilir kalkınma amaçlari kapsamında endüstri sektörünün, istihdam ve imalat ayaklarıyla hatri sayilir büyüklükte tek önem taşıdığını, 2030 seneninde fabrikalarda suni zeka destekli makinelerin yaygınlaşmasıyla insan gücüne duyulan ihtiyacın hatri sayilir büyüklükte ölçüde azalmasının beklendiğini belirten ozan Demir, suni zeka teknolojilerinin gelişmiş ülkelerin sanayilerinde yaygın olarak kullanıldığını vurguladı. Demir, “ABD’de 2011-2016 yılları arasında suni zeka teknolojilerinin kullanımı otomobil ve tekstil benzeri endüstriyel sektörlerde vasati yüzde 40 artış gösterdi. Aynı dönemde Çin’de ise yüzde 267 artış yaşandı. suni zeka destekli imalat araçları ve robotların kullanımının ülkemizde de yaygınlaşması verimliliği ve dolayısıyla ahenk gösteren ücret büyümeyi artıracaktır” dedi.

“Yapay zeka enerji üretiminde maliyetleri düşürüyor”
Verilen bilgilere göre Türkiye’de 2018 seneninde akım üretiminin yüzde 37,3’ü kömürden, yüzde 29,8’i doğal gazdan, yüzde 19,8’i hidrolik enerjiden, yüzde 6,6’sı rüzgârdan, yüzde 2,6’sı güneşten, yüzde 2,5’i jeotermal enerjiden, ve yüzde 1,4’ü başka kaynaklardan elde edildi. Sürdürülebilirliğin sağlanması amaciyla hızla yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerektiğini belirten ozan Demir, “Dünyamızın geleceği amaciyla güneş, rüzgar ve termal benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarına hızla yönelmemiz gerekiyor. suni zeka ile yenilenebilir enerji üretimindeki maliyetler de düşürülebiliyor. Örneğin Avrupa’daki suni zeka destekli rüzgar türbinleri verimliliğini ve güç üretimini takriben yüzde 5 artırırken, bakım maliyetlerini yüzde 20 düşürüyor” ifadelerini kullandı.

“Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor”
Yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanında kullanımıyla hastaların hizmetlere erişiminin artacağını ve sağlık harcamalarının azalacağını söyleyen ozan Demir, “Avrupada yapılan tek araştırmaya göre Yalnızca küçüklük çağı obezitesi, demans ve meme kanserinin teşhis ve tedavisinde suni zeka kullanımının artırılmasıyla 10 senede 172 milyon avro tasarruf sağlanacak. Ülkemizde 0-5 ıslak arası 660 bin çoçuk obezite meselesi yaşarken, her sene 17 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu noktada suni zekanın katkısı yadsınamaz seviyede. Kalkınma Tasarılarında suni zekayla dahada çok başarılar yakalayabilir” şeklinde konuştu.

önceki haber «
sonraki haber »